هدفگذاری دقیق، روش صحیح دستیابی به خواسته ها

هدفگذاری دقیق

روش دستیابی به خواسته ها با هدفگذاری دقیق

توصیه می کنیم حتما تمرین زیر را انجام دهید تا به شما در تعیین دقیق اهداف خود در زندگی کمک کنیم.

 

نوشتن ۵ آرزو در ۷ بخش زندگی برای هدفگذاری دقیق

آرزوهای شغلی

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

آرزوهای مالی

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

آرزوهای روحی و معنوی

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

آرزوهای خانوادگی

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

آرزوهای روابط اجتماعی

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

آرزوهای آگاهی و رشد شخصی

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

آرزوهای جسمانی

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

حال آرزوها را با توجه به ویژگی های هدفگذاری دقیق ، به هدف تبدیل کنید. (مشخص، قابل اندازه گیری، زمانبندی، قابل دستیابی و واقع بینانه) 

سپس سه مورد از اهداف (بلندمدت یا کوتاه مدت) در هر بخش را تعیین و یادداشت نمائید.

هدفهای شغلی

۱-

۲-

۳-

هدفهای مالی

۱-

۲-

۳-

هدفهای روحی و معنوی

۱-

۲-

۳-

هدفهای خانوادگی

۱-

۲-

۳-

هدفهای روابط اجتماعی

۱-

۲-

۳-

هدفهای رشد آگاهی شخصی

۱-

۲-

۳-

هدفهای سلامت جسمانی

۱-

۲-

۳-

 

نوشتن مهمترین هدف از هر بخش به همراه ۷ دلیل

مهمترین هدف شغلی:

دلائل رسیدن به آن:

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

۶-

۷-

مهمترین هدف مالی:

دلائل رسیدن به آن:

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

۶-

۷-

مهمترین هدف معنوی:

دلائل رسیدن به آن:

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

۶-

۷-

مهمترین هدف خانوادگی:

دلائل رسیدن به آن:

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

۶-

۷-

مهمترین هدف روابط اجتماعی:

دلائل رسیدن به آن:

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

۶-

۷-

مهمترین هدف آگاهی و رشد شخصی:

دلائل رسیدن به آن:

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

۶-

۷-

مهمترین هدف سلامت جسمانی:

دلائل رسیدن به آن:

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

۶-

۷-

 

اقدامات اجرایی برای رسیدن به این اهداف

اقدامات اجرایی رسیدن به مهمترین هدفشغلی

۱-

۲-

۳-

اقدامات اجرایی رسیدن به مهمترین هدف مالی

۱-

۲-

۳-

اقدامات اجرایی رسیدن به مهمترین هدف معنوی

۱-

۲-

۳-

اقدامات اجرایی رسیدن به مهمترین هدف خانوادگی

۱-

۲-

۳-

اقدامات اجرایی رسیدن به مهمترین هدف روابط اجتماعی

۱-

۲-

۳-

اقدامات اجرایی رسیدن به مهمترین هدف آگاهی و رشد شخصی

۱-

۲-

۳-

اقدامات اجرایی رسیدن به مهمترین هدف جسمانی

۱-

۲-

۳-

 

برنامه ریزی ماهیانه رسیدن به مهمترین اهداف:

ماه اول از تاریخ امروز ……………… تا تاریخ ………………………….

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

درصد تحقق برنامه های این ماه:

 

ماه دوم از تاریخ  ……………… تا تاریخ ………………………….

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

درصد تحقق برنامه های این ماه:

 

ماه سوم از تاریخ  ……………… تا تاریخ ………………………….

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

درصد تحقق برنامه های این ماه:

 

ماه چهارم از تاریخ ……………… تا تاریخ ………………………..

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

درصد تحقق برنامه های این ماه:

 

ماه پنجم از تاریخ  ……………… تا تاریخ ………………………….

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

درصد تحقق برنامه های این ماه:

 

ماه ششم از تاریخ  ……………… تا تاریخ ………………………….

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

درصد تحقق برنامه های این ماه:

 

ماه هفتم از تاریخ ……………… تا تاریخ ………………………….

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

درصد تحقق برنامه های این ماه:

 

ماه هشتم از تاریخ  ……………… تا تاریخ ………………………….

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

درصد تحقق برنامه های این ماه:

 

ماه نهم از تاریخ ……………… تا تاریخ ………………………….

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

درصد تحقق برنامه های این ماه:

 

ماه دهم از تاریخ ……………… تا تاریخ ………………………….

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

درصد تحقق برنامه های این ماه:

 

ماه یازدهم از تاریخ  ……………… تا تاریخ ………………………..

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

درصد تحقق برنامه های این ماه:

 

ماه دوازدهم از تاریخ  ……………… تا تاریخ ………………………

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

درصد تحقق برنامه های این ماه:

[irp posts=”784″ name=”چگونه یک هدفگذاری صحیح داشته باشیم؟”]
5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button