معرفی استاد مرتضی محمدی

موسس و مدیر آکادمی دنیای تحول آرایشگران

13 سال سابقه تدریس و مشاوره

عضو انجمن مدیریت استراتژیک کشور

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

مدرک کوچینگ از آکادمی MSI

مدرک DNW مدیریت

تالیف ده ها مقاله

برگزاری بیش از 700 همایش و ورکشاپ

بیش از 10000 نفر شرکت کننده در سمینارها و دوره های حضوری و غیر حضوری

پخش ویدیو

به قلم استاد محمدی

آینده ات را اینطور بساز

نخبگان تدریس زیبایی

موفقیت به سبک لیلی رضایی

برند سازی

کتاب الکترونیک تاسیس سالن زیبایی

درباره موسسه دنیای تحول آرایشگران

مرکز تخصصی آموزش و مشاوره سالن‌های زیبایی، با هدف ارتقاء مهارت‌های فردی و مدیریتی آرایشگران و مدیران سالن‌های زیبایی، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی و نیز مشاوره‌های تخصصی توسعه کسب و کار می‌نماید که در پایان هر دوره نیز به دانشپذیران مدرک داخلی و بین المللی معتبر اهداء می‌نماید.

چشم انداز ما

مرکز تخصصی آموزش و مشاوره سالن‌های زیبایی، با هدف ارتقاء مهارت‌های فردی و مدیریتی آرایشگران و مدیران سالن‌های زیبایی، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی و نیز مشاوره‌های تخصصی توسعه کسب و کار می‌نماید که در پایان هر دوره نیز به دانشپذیران مدرک داخلی و بین المللی معتبر اهداء می‌نماید.

بیانیه ارزش های ما

توانمند سازی علمی آرایشگران و مدیران سالن‌های زیبایی با هدایت و رهبری تیم استاد مرتضی محمدی.

مأموریت ما

مرکز تخصصی آموزش و مشاوره سالن‌های زیبایی، با هدف ارتقاء مهارت‌های فردی و مدیریتی آرایشگران و مدیران سالن‌های زیبایی، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی و نیز مشاوره‌های تخصصی توسعه کسب و کار می‌نماید که در پایان هر دوره نیز به دانشپذیران مدرک داخلی و بین المللی معتبر اهداء می‌نماید.