مؤسسه دنیای تحول با مدیریت استاد مرتضی محمدی

مرکز تخصصی آموزش و مشاوره سالن‌های زیبایی، با هدف ارتقاء مهارت‌های فردی و مدیریتی آرایشگران و مدیران سالن‌های زیبایی، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی و نیز مشاوره‌های تخصصی توسعه کسب و کار می‌نماید که در پایان هر دوره نیز به دانشپذیران مدرک داخلی و بین المللی معتبر اهداء می‌نماید.

چشم‌انداز ما

موسسه فرهنگی هنری دنیای تحول در افق چشم‌انداز ۱۴۰۶ که توسط استاد مرتضی محمدی تدوین گردیده است، می کشد تا با برخورداری از مدیریت دانش‌محور، منابع انسانی کارآمد، در سطح ملی و بین المللی به بسط و توسعه‌ی مهارت‌های فردی و مدیریتی آرایشگران و مدیران سالن های زیبایی بپردازد.


بیانیه ارزش‌های ما

توانمند سازی علمی آرایشگران و مدیران سالن‌های زیبایی با هدایت و رهبری تیم استاد مرتضی محمدی.


مأموریت ما

ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای متمایز، مؤثر، جذاب و با کیفیت و ایجاد حس پیشرفت در یادگیری برای آرایشگران و مدیران سالن‌های زیبایی با هدایت استاد مرتضی محمدی.


رزومه استاد مرتضی محمدی

نویسنده کتاب‌های نخبگان تدریس زیبایی، برندسازی، آینده‌ات را اینطور بساز، هدف‌گذاری و موفقیت به سبک لی لی رضایی
عضو انجمن مدیریت استراتژیک کشور
مشاور بیش از یکصد سالن های زیبایی در تهران و سایر شهرها
مدیرعامل مؤسسه دنیای تحول
مدرس ده ها دوره، کارگاه و همایش