مؤسسه دنیای تحول با مدیریت استاد مرتضی محمدی

مرکز تخصصی آموزش و مشاوره سالن‌های زیبایی، با هدف ارتقاء مهارت‌های فردی و مدیریتی آرایشگران و مدیران سالن‌های زیبایی، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی و نیز مشاوره‌های تخصصی توسعه کسب و کار می‌نماید که در پایان هر دوره نیز به دانشپذیران مدرک داخلی و بین المللی معتبر اهداء می‌نماید.

چشم‌انداز ما

موسسه فرهنگی هنری دنیای تحول در افق چشم‌انداز ۱۴۰۶ که توسط استاد مرتضی محمدی تدوین گردیده است، می کوشد تا با برخورداری از مدیریت دانش‌محور، منابع انسانی کارآمد، در سطح ملی و بین المللی به بسط و توسعه‌ی مهارت‌های فردی و مدیریتی آرایشگران و مدیران سالن های زیبایی بپردازد.


بیانیه ارزش‌های ما

توانمند سازی علمی آرایشگران و مدیران سالن‌های زیبایی با هدایت و رهبری تیم استاد مرتضی محمدی.


مأموریت ما

ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای متمایز، مؤثر، جذاب و با کیفیت و ایجاد حس پیشرفت در یادگیری برای آرایشگران و مدیران سالن‌های زیبایی با هدایت استاد مرتضی محمدی.


رزومه استاد مرتضی محمدی

نویسنده کتاب های: برندسازی، آینده ات را اینطور بساز، هدف گذاری، نخبگان تدریس زیبایی و موفقیت به سبک لی لی رضایی

مشاور و مدرس توسعه کسب و کار سالن های زیبایی

نویسنده ده ها مقاله

دارای ۱۲ سال سابقه تدریس و مشاوره

عضو انجمن مدیریت استراتژیک کشور

دارای مدرک کوچینگ از آکادمی MSI

دارای مدرک DNW  مدیریت

دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

برگزاری بیش از سیصد همایش و ورکشاپ