مدیریت سالن های زیبایی

۱۳۹۸-۰۳-۲۱
تصویر مهارت‌های لازم در موفقیت کسب وکار

مهمترین مهارت‌های لازم در موفقیت کسب و کار چیست؟

مهارت‌های لازم در موفقیت کسب و کار اولین مهارت، نگرش مثبت انجمن پزشکی آمریکا معتقد است نود درصد بیمار‌‌ی­‌ها، روان تنی یا ناشی از ذهن افراد […]
۱۳۹۸-۰۳-۰۱
تصویر شاخص مشاوره سالن‌های زیبایی

موفقیت سالن‌های زیبایی

موفقیت سالن‌های زیبایی و اولین نکته مهم : فقط به جایگاه اول بودن فکر کنید مهم‌ترین نکته در موفقیت سالن‌های زیبایی این است که ذهن هر آن […]