می تونی بحث درباره فیلم سمینار ۵ عامل فروش در سالن های زیبایی را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!