به آزمون پوست خوش‌آمدید

1. 
نقش تونر یا تونیک چیست؟

2. 
چه ضدآفتابی مناسب خانم های باردار، کودکان و افراد دارای پوست حساس است؟

3. 
لایه بردار ها چه ساعت از شبانه روز باید استفاده شوند؟

4. 
انتهایی ترین لایه اپیدرم چه نام دارد؟

5. 
استفاده صحیح از ضد آفتاب ها به چه میزان است؟

6. 
فولیکول مو در کدام لایه پوست قرار دارد؟

7. 
غدد سباسه در کدام لایه پوست قرار دارد؟

8. 
پوسته ریزی، کشیدگی پوست و چروک ریز از مشخصات کدام تایپ پوستی است؟

9. 
بیشترین صدمه را چه عاملی به پوست می زند؟

10. 
ضدآفتاب برای پوست چرب باید چه خاصیتی داشته باشد؟

نام و نام خانوادگی
شماره تماس