به آزمون میکاپ خوش‌آمدید

1. 
فن ها به چند دسته تقسیم می شوند، نام ببرید؟

2. 
کیک میکاپ ‌مناسب چه پوستی و چه آرایشی است؟

3. 
مهمترین فاکتور در گریم چیست و چه نتیجه ای حاصل می شود؟

4. 
تنالیته رنگی چیست؟

5. 
چه زمانی سایه اسموکی را نمی توان کار کرد؟

6. 
علت خط افتادن و چروک سایه چیست؟

7. 
طرز کار گودی زیر چشم چگونه است؟

8. 
طرز انداختن خط داخل سایه به چه شکل است؟

9. 
راه حل درشت شدن چشم چیست؟

10. 
برای پوست خشک قبل از میکاپ از چه بیسی استفاده می شود؟

نام و نام خانوادگی
شماره تماس