حراج!
۳۵۹,۴۰۰ تومان
حراج!

دوره های غیر حضوری

هدفگذاری آرایشگران

۳۵۴,۰۰۰ تومان
حراج!
۵۴۰,۰۰۰ تومان
حراج!

توسعه سالن زیبایی

دوره آرایشگر ثروتمند

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

توسعه سالن زیبایی

درآمد بیش از حد آرایشگران

۵۹۰,۰۰۰ تومان

توسعه سالن زیبایی

ارتباط مؤثر

۱۹,۰۰۰ تومان

توسعه سالن زیبایی

دوره برندسازی آرایشگران

۱۲۹,۰۰۰ تومان

توسعه سالن زیبایی

مستر کلاس جذب هنرجوی vip

۱۹۹,۰۰۰ تومان
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
Call Now Button