آموزش جامع تئوری های رنگ

سرفصل‌های دوره:

تئوری های رنگ و مش

 

مبلغ شرکت در دوره:

۱۰۰۰۰۰۰

زمان شروع دوره: سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

اطلاعات بیشتر و ثبت نام
۰۹۱۲۶۴۴۰۷۰۵

 

اطلاعات بیشتر و ثبت نام