فاطمه اقایی مدرس و مربی

 • با ۱۵ سال سابقه در حوزه ارایش دائم
 • مدرس ومربی تکنیک فیبروز وجدیدترین تکنیک های روز اروپا
 • پادر بروز ،فی شیدینگ ، فی کانتور
 • تکنیک تلفیقی نانو بروز
 • مدرس ومربی تکنیک ریموو تاتو های قدیمی وبد رنگ به سبک فی
 • مدرس ومربی انواع سبک تاتو بدن به صورت سه بعدی و رنگی
 • دارای مدرک بین المللی اکادمی فی
 • دارای مدرک بین المللی فنی وحرفه ای
 • دارای مدرک پداگوژی
 • منتخب ارایشگران و کار افرینان برتر سال ۹۹
 • دارای بیشترین رضایت هنرجو و پشتیبانی نامحدود
 • برگزار کننده بیشترین وورکشاب ها واموزش خصوصی در منطقه