می تونی بحث درباره اصول صحیح رنگ کردن مو با رنگ های شیمیایی را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!