می تونی بحث درباره دوره مدرسان ثروت ساز – گرید B را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!