دوره جامع هدف گذاری

دوره جامع هدف گذاری روز هفتم   نحوه مدیریت حرفه ای عادت...

دوره جامع هدف گذاری روز ششم نحوه مدیریت حرفه ای عادت ها...

روز پنجم برای دستیابی به هدف تان باید به چه کسی تبدیل...

تأمین سوخت مورد نیاز برای دستیابی به اهداف   به جرأت می...

دوره جامع هدف گذاری (روز سوم) تعیین اهداف تناسب اندام و سلامتی،...

روز اول دوره جامع هدف گذاری   اهمیت هدف گذاری و اصول صحیح...

دوره جامع هدف گذاری روز دوم تعیین اهداف مالی، شغلی و سبک...

دوره جامع هدف گذاری   ویژگی های دوره جامع هدف گذاری ۱٫هدف...

Call Now Button