شهرزاد منصوری

  • کارشناس و مدرس در زمینه کار با مواد
  • سی سال سابقه در زمینه کار با مواد زیر نظر اساتید بزرگ و به نام از جمله آقای وارطانیان، آلن، واقای مالی و…
  • به روز و آپدیت کردن خود در ایران و کشورهایی از جمله ایتالیا، استانبول، دبی و…‌
  • دارای چندین لوح تقدیر آرایشگران کارآفرین و برتر
  • شرکت در همایش های بزرگ کشوری بعنوان مدرس برتر