گلناز نجفی

  • موسس و مدیر و مربی آموزشگاه مراقبت زیبایی عاطفه با ۳۰ سال سابقه
  • نویسنده کتاب شینیون
  • دارای مدرک کارشناسی گرافیک
  • دریافت تقدیرنامه به عنوان مدیر برتر استان البرز
  • دریافت لوح تقدیر به عنوان کار آفرین نمونه
  • عضو انجمن آموزشگاه داران استان البرز
  • دارای ۶۰ گواهینامه بین المللی
  • تدریس ۵۶ لاین در حرفه مراقبت زیبایی و اعطای گواهینامه با کد بین المللی
  • دریافت چندین لوح سپاس در سال های متوالی برای بزرگداشت از مقام معلم در توانمند سازی نیروی کار کشور در بخش موسسات کارآموزی آزاد