می تونی بحث درباره شرایط استخدام منشی آرایشگاه و پرسنل را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!