می تونی بحث درباره ماسک سفیده تخم مرغ و فوایدی که برای پوست دارد را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!