می تونی بحث درباره راهکارهای تقویت اعتماد به نفس – قسمت ۲ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!