می تونی بحث درباره مدیریت زمان و ۶ تکنیک بهتر کردن آن را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!