می تونی بحث درباره آماده سازی موها قبل از شنیون و ۷ روش گرفتن وز موها را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!