می تونی بحث درباره شیوه-صحیح-دستیابی-به-اهداف را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!