می تونی بحث درباره شش تمرین فوق العاده برای آموزش هدف گذاری در زندگی را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!