مدیران سالن زیبایی

۱۳۹۸-۰۳-۰۸
تصویر شاخص برنامه روزانه یک آرایشگر

برنامه روزانه یک آرایشگر

برنامه روزانه یک آرایشگر برای این که خود و سالنتان در دوران کسادی، متمرکز و برقرار بمانید، باید برنامه‌ی زمانی خیلی دقیق و منطقی داشته باشید. […]