۱۳۹۷-۰۶-۱۷

قدرت عادت و یک نمونه امتحان شده

قدرت عادت داخل ساختمانی که دپارتمان علوم شناختی و مطالعات ذهنی مؤسسه فناوری ماساچوست قرار دارد آزمایشگاه هایی است که وسایل داخل آن از نگاه یک […]
۱۳۹۷-۰۶-۱۴

یک داستان زیبا از قدرت عادت

قدرت عادت   عادت ها چگونه کار می کنند. در پاییز سال ۱۹۹۳ مردی که باعث شد همه دانسته های ما در مورد عادت ها دگرگون […]