۱۳۹۷-۰۳-۰۹

فرمول طلایی برای دستیابی به اهداف

افراد موفق چاره ای ندارند جز اینکه اهداف مشخص داشته باشند هرچند بی تفاوت بودن و یک زندگی معمولی بسیار ساده تر از یک زندگی هدفمند […]