کلاس هدف گذاری ویژه مدیران سالن های زیبایی – جلسه اول