دارای لیسانس روانشناسی

مدرس و کارشناس مراقبت از پوست

دارای 9 سال سابقه در زمینه کار و آموزش مراقبت از پوست