سودابه احدی

سی سال سابقه در کلیه رشته های آرایشی مانند:

  • کوتاهی
  • میکاپ
  • شینیون
  • طراحی ابرو
  • کار با مواد
  • کراتین
  • انواع تراپی
  • براشینگ

موسس و مدیر سالن سودابه احدی