آذر سعادتی

  • دارای مدرک کارشناسی رشته حرفه ای گریم ۱۳۹۷ ۱۳۹۹
  • کاردانی رشته پیرایش ۱۳۹۳ ۱۳۹۵
  • متعادل سازی ناخن, اصلاح صورت و ابرو
  • کوتاهی
  • کار با مواد
  • مدرک تاتو
  • مدرک مدیریت پداگوژی