فاطمه کرمانی

  • موسس، مدیر و مربی آموزشگاه مراقبت و زیبایی
  • ۲۰ سال سابقه در سازمان فنی و حرفه ای
  • بالغ بر ۱۸ سال سابقه استیج و لاین های کار با مواد هیرکات شینیون آرایش دائم
  • فارغ التحصیل از دانشگاه قاضی آنکارا
  • فارغ التحصیل از آکادمی اس مالزی
  • بالغ بر ۱۵۰ مدرک از کشورها و برندهای مطرح