توسعه سالن های زیبایی

۱۳۹۸-۰۳-۲۱
تصویر مهارت‌های لازم در موفقیت کسب وکار

مهمترین مهارت‌های لازم در موفقیت کسب و کار چیست؟

مهارت‌های لازم در موفقیت کسب و کار اولین مهارت، نگرش مثبت انجمن پزشکی آمریکا معتقد است نود درصد بیمار‌‌ی­‌ها، روان تنی یا ناشی از ذهن افراد […]
۱۳۹۸-۰۳-۰۸
تصویر شاخص برنامه روزانه یک آرایشگر

برنامه روزانه یک آرایشگر

برنامه روزانه یک آرایشگر برای این که خود و سالنتان در دوران کسادی، متمرکز و برقرار بمانید، باید برنامه‌ی زمانی خیلی دقیق و منطقی داشته باشید. […]
۱۳۹۸-۰۳-۰۷
تصویر شاخص نکته‌های مشاوره سالن‌های زیبایی

نکته‌های مهم در مشاوره سالن‌های زیبایی

نکته‌های مشاوره سالن‌های زیبایی و اهمیت دانستن این نکات مشاوره سالن‌های زیبایی ، مهم‌ترین فعالیت ما در چند سال اخیر است. این تجربه ما را بر […]
۱۳۹۸-۰۳-۰۱
تصویر شاخص مشاوره سالن‌های زیبایی

موفقیت سالن‌های زیبایی

موفقیت سالن‌های زیبایی و اولین نکته مهم : فقط به جایگاه اول بودن فکر کنید مهم‌ترین نکته در موفقیت سالن‌های زیبایی این است که ذهن هر آن […]
۱۳۹۸-۰۲-۳۱
تصویر مقاله برندسازی سالن‌های زیبایی

برندسازی سالن‌های زیبایی

برندسازی سالن‌های زیبایی ، شهرت شماست اگر می خواهید نسبت به سالن‌های زیبایی رقیب متمایز و برتر باشید، برندسازی سالن‌های زیبایی روشی موثر و پربازده خواهد […]