۱۳۹۷-۰۱-۲۰
دوره جامع هدف گذاری

چگونه به اهداف خود دست یابیم؟

چگونه به اهداف خود دست یابیم؟ برای اینکه به صورت قطعی به اهداف خود برسید، اقدامات زیر را انجام دهید: تصمیم قاطع اگر می خواهید واقعاً […]
۱۳۹۷-۰۱-۲۰
شیوه صحیح دستیابی به اهداف

تمرکز بر روی هدف

تمرکز بر روی هدف بنیان عادت های افراد بسیار کارآمد را می توان در دو کلمه خلاصه کرد: دقت و تمرکز بر روی هدف   انرژی […]
۱۳۹۷-۰۱-۲۰

امتیازات هدفگذاری

هدفگذاری ، مسیر شما را در زندگی مشخص می کند. دنیای شما، چه بخواهید، چه نخواهید تغییر می کند، ولی شما می توانید مسیر تغییر و […]
۱۳۹۷-۰۱-۱۹

راهکارهای افزایش اعتماد به نفس – قسمت ۳

راهکارهای افزایش اعتماد به نفس اعتماد به نفس یعنی حرکت پر شتاب به سوی اهداف زندگی. یعنی موفقیت در ایجاد ارتباط با دیگران – یعنی موفقیت […]
۱۳۹۷-۰۱-۱۹

راهکارهای افزایش اعتماد به نفس – قسمت ۲

راهکارهای افزایش اعتماد به نفس اعتماد به نفس یک حس درونی است. اعتماد به نفس از بیرون شما نشأت نمیگیرد بلکه از درون شما نشأت می […]
۱۳۹۷-۰۱-۱۹

راهکارهای تقویت اعتماد به نفس

راهکارهای تقویت اعتماد به نفس در بخش علائم عدم اعتماد به نفس مواردی که نشان دهنده پایین بودن عزت نفس و اعتماد به نفس می باشد […]
۱۳۹۷-۰۱-۱۹

علائم عدم اعتماد به نفس – قسمت ۲

دانلود فایل صوتی علائم عدم اعتماد به نفس – قسمت ۲   دانلود
۱۳۹۷-۰۱-۱۹

علائم عدم اعتماد به نفس – قسمت ۳

دانلود فایل صوتی علائم عدم اعتماد به نفس – قسمت ۳   دانلود
۱۳۹۷-۰۱-۱۹

علائم عدم اعتماد به نفس – قسمت ۱

دانلود فایل صوتی علائم عدم اعتماد به نفس – قسمت ۱   دانلود