ویدئوهای آموزشی

۱۳۹۷-۰۵-۲۶
کلاس هدف گذاری

تحول معنوی ، گام اول تحول فردی

تحول معنوی ، گام اول تحول […]
۱۳۹۷-۰۵-۲۶
هدف چیست؟

شیوه لذت بردن از شغل

لذت بردن از شغل  
۱۳۹۷-۰۵-۲۶
نمونه هدف گذاری

مصاحبه با شرکت کنندگان در دوره هدف گذاری

دوره هدف گذاری دوره هدف گذاری […]
۱۳۹۷-۰۵-۲۶
هدف داشتن

هدف گذاری بدون این موارد بی معناست.

هدف گذاری   چگونه هدف گذاری […]
۱۳۹۷-۰۵-۲۶
اولویت بندی صحیح

چطور برای خواسته های خود اولویت بندی صحیح داشته باشیم؟

انسانها هدف دارند اما اولویت بندی […]
۱۳۹۷-۰۵-۲۶
مراحل هدف گذاری

۴ مرحله هدف گذاری که بسیار مهم است.

دانستن مراحل هدف گذاری ، کمک شایانی به […]